Επιστροφές

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχθεί,  και τα προιόντα δεν είναι χρησιμοποιημένα.

Η επιστροφή μπορεί να γίνει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Το κόστος μεταφοράς προς την αποθήκη μας βαρύνει τον αποστολέα.

Σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της επιστροφής,
θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα εμπορεύματα θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με Δελτίο Αποστολής Επιστροφών